Biznes on-Line

tylko unikalne i interesujące wpisy tematyczne…

Elastyczny kredyt

Bank, jakim jest na rynku kredytowym polbank, oferuje swoim przyszłym klientom elastyczny kredyt hipotetyczny. Elastyczny domowy kredyt hipotetyczny pozwala swoim nabywcom na swobodę i regulowanie zobowiązań. W polanku można raz ...

rp_praca17.jpg

Egzekucja

Kredyty zaciągane przez kredytobiorców są zabezpieczone wekslem o postępowaniu egzekucyjnym. Do ściągania egzekucyjnego bank nie może wystawić większej kwoty jak dwa razy brutto sumy niespłaconego kredytu plus dwa razy odsetki ...

rp_ekonomia33.jpg

Wartosc rynkowa

Rachunkowość oparta na wartości rynkowej dla potrzeb naliczania wymogów kapitałowych jest kolejną propozycją reformy, która doczekała się znacznego poparcia. Wszystkie aktywa i pasywa byłyby aktualizowane do wartości rynkowej okresowo, powiedzmy ...

rp_praca.jpg

Wady swapow na stopy procentowe

Jakkolwiek swapy na stopy procentowe posiadają szereg zalet, które uczyniły je dość popularnym instrumentem stosowanym przez instytucje finansowe, to mają również pewne wady, które ograniczają ich przydatność. Rynki swapów, podobnie ...

rp_ekonomia23.jpg

W co gra fed

Jak mówi teoria zachowań biurokratycznych, Fed może podejmować różnego rodzaju gry, maskując swoje działania tak, aby uniknąć ingerencji Kongresu. W 1975 r. Kongres przyjął House Concurrent Resolution Act 133, który ...

rp_finanse31.jpg
Latest Posts
Styczeń - 16 - 2016
Komentowanie nie jest możliwe
rp_ekonomia33.jpg

Kredyty zaciągane przez kredytobiorców są zabezpieczone wekslem o postępowaniu egzekucyjnym. Do ściągania egzekucyjnego bank nie może wystawić większej kwoty jak dwa razy brutto sumy niespłaconego kredytu plus dwa razy odsetki od niespłaconego zadłużenia.  Egzekucja ta nie musi być oparta o wyrok sądowy, jedynie zgodna z postanowieniem komorniczym.  Może zaistnieć przypadek, że niespłacony kredyt z wszystkimi  [ Read More ]

Grudzień - 2 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe
rp_praca.jpg

Rachunkowość oparta na wartości rynkowej dla potrzeb naliczania wymogów kapitałowych jest kolejną propozycją reformy, która doczekała się znacznego poparcia. Wszystkie aktywa i pasywa byłyby aktualizowane do wartości rynkowej okresowo, powiedzmy co trzy miesiące, w celu ustalenia, czy kapitał bankowy jest wystarczający do spełnienia minimalnych wymogów. Informacje oparte na rachunkowości według wartości rynkowej pozwoliłyby organom nadzoru  [ Read More ]

Grudzień - 2 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe
rp_finanse31.jpg

Jak mówi teoria zachowań biurokratycznych, Fed może podejmować różnego rodzaju gry, maskując swoje działania tak, aby uniknąć ingerencji Kongresu. W 1975 r. Kongres przyjął House Concurrent Resolution Act 133, który zobowiązywał Fed do przedstawiania komisjom ds. bankowości w Kongresie i w Białym Domu kwartalnych raportów, wskazujących docelowe wielkości .-.zrostu agregatów pieniężnych w ciągu najbliższych 12  [ Read More ]

Grudzień - 2 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe
rp_biznes10.jpg

Aż do 1980 r. banki poddane były regulacjom narzucającym pułapy oprocentowania depozytów, które zakazywały im wypłacania odsetek od wkładów na rachunkach czekowych i (na mocy reguły Q) limitowały wysokość odsetek wypłacanych od depozytów terminowych do wysokości maksymalnej stopy procentowej, nieco powyżej 5%. Przed 1960 r. ograniczenia te działały na korzyść banków, ponieważ ich głównym źródłem  [ Read More ]

Grudzień - 2 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe
rp_gospodarka33.jpg

Rzecznicy restrykcyjnych ustaw wewnątrzstanowych argumentują, że ograniczanie ekspansji banków poprawia konkurencyjność, chroniąc znaczną liczbę banków przed upadkiem lub przejęciem. Jednak istnienie tak wielkiej liczby banków w Stanach Zjednoczonych należałoby raczej odczytywać jako oznakę niedostatecznej, nie zaś nadzwyczaj silnej, konkurencyjności. Mało efektywne banki utrzymują się na rynku, ponieważ ich klienci nie byliby w stanie znaleźć położonej  [ Read More ]

Grudzień - 2 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe
rp_kredyty13.jpg

Dodatkowym bodźcem w procesie konsolidacji banków stało się przyjęcie w 1994 r. Ustawy Riegla-Neala o bankowości międzystanowej i zakładaniu nowych oddziałów bankowych (Interstate Banking and Branching Efficiency Act). Ustawa ta rozszerza porozumienia regionalne na poziom ogólnokrajowy i anuluje zakaz bankowości międzystanowej wprowadzony ustawą McFaddena i nowelizacją Douglasa. Ustawa Riegla-Neala zezwala bankowym spółkom holdingowym nie tylko  [ Read More ]